Skip Navigation Links.


KONTAKT

P.U.H. "GRALUX" Sp. z o.o.

31-323 Kraków ul. Gdyńska 31
tel.:(0-12) 420-07-00, 420-07-01
fax.:(0-12) 420-07-09
gralux@gralux.com.pl


Sąd Rej. Dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie W. XI Gosp. KRS: 0000115007,

NIP 945-10-00-515  Kapitał zakładowy: 52.000 zł

Powrót